Stopzetting van uw handelsactiviteit

25-5-2020, 12u09
In samenspraak met de opdrachtgevers organiseren wij de opruiming, “serene verkoop” openbaar of onderhands. Eventueel stockeren wij de goederen bij ons en verkopen onder de naam Venalis.

    © 2009 - Alle rechten voorbehouden - Venalis NV| Disclaimer | Powered by Plenso