Onderhandse verkopingen

27-9-2020, 05u48

In samenspraak met de opdrachtgevers zoeken wij tegelijk een overnemer-aankoper voor de goederen. Wij leggen vooreerst de offerte voor waarna de opdrachtgever zijn vrije keuze kan bepalen.


    © 2009 - Alle rechten voorbehouden - Venalis NV| Disclaimer | Powered by Plenso